Η Σφαγή του Αιώνα

Αθήνα, Θράκα, 2018

Στη Σφαγή του Αιώνα ο χρόνος επιβάλλεται στην ύπαρξη και τη συνείδηση αδιαπραγμάτευτα, ξεπληρώνοντας το χρέος του απέναντί μας με τρία αιώνια πάθη: έρωτα, σφάλμα και μνήμη. Στα είκοσι εννέα ποιήματα του βιβλίου ο χρόνος είναι εισβολέας, είναι εραστής, είναι ανεπιθύμητος − η εξουδετέρωσή του γίνεται εμμονή της θνητής μας ύπαρξης και η (ανα)γέννησή μας αποτελεί μοιραία κατάληξη.  

[Φωτογραφίες την παρουσίαση του βιβλίου, Φεβρουάριο 2019 και Λεμεσός 2019, αντίστοιχα. 

Φωτογραφίες Λευκωσίας: Ευαγόρας Ξυδάς

Video art/mapping στη Λεμεσό: Άννα Φωτιάδου]